Fassaadipuhastus

Fassaadi pesemine ei ole sama mis hooldustööd
Broneeri aeg

Mida vältida fassaadi pesu puhul:

  • Liigne veesurve lõhub krohvi. Soe vesi ei tohi olla väga kuum (mitte üle 50 kraadi).
  • Keemia puhul tasub olla väga ettevaatlik. Kasutatavad vahendid ei tohi olla sööbivad, abrasiivsed ega kuidagi mõjutada krohvi- ja värvipinna omadusi.
  • Soodapesu lõhub õrna värvikihti – kui lõhkuda ära värvi või krohvi pealmine kiht, ei ole viimistluskiht enam ilmastikukindel ning hakkab tasapisi lagunema.
  • Fassaadi ei tohi nühkida tugeva harjaga, vaid puhastada sooja vee ning pehme harjaga, sest siis ei saa kannatada krohvi struktuur.

Kui esimesel aastal pärast määrdunud fassaadi pesemist tundub, et sellest oli palju abi ning maja välimus on tunduvalt värskem, siis juba paari aasta pärast võib kätte jõuda sama seis, mis enne pesu. Et määrdumist oluliselt aeglustada, tuleks fassaadi hooldustöödel seinad pärast pesemist üle värvida, eemaldades enne põhjused, mis seinamäärdumist soodustavad.

Kahjuks toimub ehituses sageli renoveerimine sarnaselt tänapäeva meditsiinisüsteemiga – ravitakse sümptomeid, aga mitte põhjuseid. Ehk määrdunud fassaadide puhul tegeldakse pelgalt nende pesemisega, mitte ei mõelda sellele, miks fassaad määrdus ning kuidas kõrvaldada põhjuseid.

Paljuski on siin määravaks ajendiks kliendi teadmatus spetsiifilistest fassaadihooldustöödest ja vahenditest, mille tõttu tehakse valik vaid hinnapakkumise alusel, süvenemata, mida see täpsemalt endast sisaldab ning kui pika garantii (ka määrdumisele) töid teostav ettevõte annab. Parima lahenduse väljaselgitamiseks tuleb lasta fassaad üle vaadata spetsialistil, kes kaardistab kõik probleemid, sest mõistlik oleks enne välisilme parandamist tegeleda probleemide põhjuste kõrvaldamisega.

Probleemsemate fassaadide hooldustöödel on võimalik, et piisab näiteks põhimahus seinte ülevärvimisest ja osa seinte renoveerimisest ehk suuremate vigade kõrvaldamist koos seina uuesti armeerimise ja krohvimisega. Samas tuleks silmas pidada, et hooldustööde puhul ei ole soovitatav värvida vaid ühte seina ning ülejäänud ainult pesta, sest erinevate katetega (värv või krohv või värvitüübid) määrdumine toimub erinevalt ning visuaalselt torkab see eriti teravalt silma.

Suurema biosaastega määrdumise korral võib olla vajalik ka fassaadi töötlemine fungitsiidi või biotsiidse vahendiga, mis aitab enne värvimist pesust seinale jäänud vetikate või seente eosed neutraliseerida. Sel juhul peaks klient järgima kõiki toote kasutamiseks ettenähtud nõudeid, näiteks näevad mitmed tootjad ette, et vahend tuleb enne värvikihiga katmist aluspinnalt eemaldada ehk pesta. Sellist toodet kasutades peab arvestama, et pesu korral tuleb kogu pesuvesi kokku koguda ning ohtlike ainete jäätmena utiliseerida. Biotsiide või fungitsiide sisaldavad vahendid tapavad enamiku sellega kokku puutuvaid taimi ja putukaid, seega tasub nende ainete kasutamisega olla ettevaatlik.

Video