Taganemisavaldus

 

 Müügilepingust taganemine

 

1. Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.

1.1. Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse või edastama selle e-posti teel: info@tervepuhastus.ee.

2. Juhul kui ostja ei kasuta taganemiseks www.tervepuhastus.ee kodulehel olevat taganemisavalduse vormi, palume taganemisavalduses esitada järgmine teave:

2.1. tellimuse või arve number;
2.2. kauba kättesaamise kuupäev;
2.3. ostja nimi;
2.4. tagastatava kauba täpne nimetus;

2.5. soovi korral kauba tagastamise põhjus. 14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust.

3. Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba tagastamiseks kirjuta meile info@tervepuhastus.ee.

4. Taganemisõiguse kasutamise korral Terve Puhastus OÜ tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Terve Puhastus OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Terve Puhastus OÜ sai teada ostja otsusest kaubad tagastada. Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.

4.1. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.

5. Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest.

6. Tagastatud kaup peabolema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Terve Puhastus OÜ-l õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Terve Puhastus OÜ ostjale tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.

7. Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

7.1. Terve Puhastus OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.

8. Ostjal ei ole õigus tagastada:

8.1. kaupu mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
8.2. tellitud ja juba osutatud teenust;
8.3. kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;
8.4. kaupu, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
8.5. kaupu, mis riknevad või vananevad kiiresti.

 

Näidis:

Taganemisavaldus

 

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

Lepingust taganemise avaldus

Terve Puhastus OÜ

E-posti aadress: info@tervepuhastus.ee

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ………………………….. (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud  …. / ….. / ……………. (kuupäev, kuu, aasta)

Kliendi nimi:
Kliendi aadress:
Kliendi allkiri (kui käesolev avaldus esitatakse paberil)
Kuupäev: